среда, 3 мая 2017 г.

Մայիսյան հավաք

set_character_style

Նախագիծ « Ֆրանսերեն երգեր»

Մասնակիցներ - միջին դպրոցի Ֆրանսերենի  խմբի սովորողներ 

Նախագծի նպատակը -  նախագծի ընթացքում սովորողները ձեռք են բերում թարգմանչական հմտություններ, հարստացնում են իրենց բառապաշարը, սովորում են ֆրանսերեն երգ,ծանոթանում  մշակույթի առանձնահատկություններին:


Նախագծի իրականացման ընթացքը - երգի տեքստի ընթերցում, թարգմանություն, ճիշտ  երգեցողություն:Նախագծի բովանդակությունը`

Արդյունքում՝
Արդյունքում կունենանք օտարալեզու երգ: Համագործակցություն Ալյանս ֆրանսեզի հետ: Մայիսի 12-ին, Հանդիպում ֆրանսիացի կամավորականի  հետ, ծանոթություն, գետը քաղաքում նախագծի  ներկայացում, ֆրանսիացին էլ  կներկայացնի  իր  քաղաքի  գետի, լճի մասին, էկոլոգիական խնդիրների քննարկում, ծանոթություն:
Երգի ներկայացում;

Комментариев нет:

Отправить комментарий