понедельник, 2 апреля 2018 г.

Ապրիլի 3-7 նախագծային ուսուցում

1. Մանկավարժական թարգմանություն՝
Սովորողի   գնահատման   նորարարական, հեղինակային մոտեցումների վերաբերյալ։ /Ֆրանսիայի փորձի ուսումնասիրություն/

L’évaluation : un élément crucial du processus d’apprentissage

Արդյունք՝
 Գնահատումը որպես ուսումնական գործընթացի կարևոր տարր
2. Ավագ  դպրոց
Ֆրանսերենը, որպես ֆրանսիակն մշակույթի ուսումնասիրության միջոց։
Թարգմանություններ, ուսումնասիրություն`
Culture
Արդյունքը՝

Մարիս Կարեմ/ Ազատություն

3.Միջին դպրոց
Սովորելու ենք Ֆրանսերեն  երգ`

On Ecrit Sur Les Murs

Комментариев нет:

Отправить комментарий